Διεύθυνση: Ίωνος Δραγούμη 4 & Ρογκότη 3, Θεσσαλονίκη / Επικοινωνία: Τηλ 2310280229, Κιν 6977580226 / Email: fpapadopoulou@hotmail.com
linkedin
Ερευνητικό και κλινικό έργο
Ερευνητικό και κλινικό έργο

Το κύριο ερευνητικό και κλινικό μου ενδιαφέρον εστιάζεται στο ουροποιητικό σύστημα και ειδικά στην κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, που αποτελεί συχνή αιτία ουρολοιμώξεων σε βρέφη και παιδιά. Από το 2001 ανέπτυξα πρώτη στην Ελλάδα την Υπερηχογραφική Κυστεογραφία (contrast-enhanced voiding urosonography VUS), μία νέα μέθοδο διάγνωσης της παλινδρόμησης των ούρων με υπερήχους και ειδικό σκιαγραφικό υπερήχων.  Η μέθοδος της Υπερηχογραφικής Κυστεογραφίας τα τελευταία 15 περίπου χρόνια αποτελεί μία ασφαλή και αξιόπιστη μέθοδο διάγνωσης της παλινδρόμησης των ούρων χωρίς ακτινοβολία. Η Υπερηχογραφική Κυστεογραφία σε σύγκριση με την Ακτινοσκοπική ή την Ραδιοϊσοτοπική Κυστεογραφία έχει αποδειχθεί ότι έχει μεγαλύτερη διαγνωστκή ευαισθησία και αξιοπιστία στην ανίχνευση της Κυστεοουρητηρικής Παλινδρόμησης και το ασύγκριτο πλεονέκτημα της παντελούς έλλειψης ακτινοβολίας.

Τα τελευταία 12 χρόνια έχω πραγματοποιήσει περίπου 2200 εξετάσεις Υπερηχογραφικής Κυστεογραφίας με σκιαγραφικά Υπερήχων πρώτης και δεύτερης γενιάς, αριθμός που είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, αλλά και Διεθνώς. Η μέθοδος αυτή τόσο από την προσωπική όσο και τη διεθνή εμπειρία έχει αποδειχθεί απολύτως ασφαλής και αξιόπιστη.

Το Επιστημονικό μου έργο περιλαμβάνει τριάντα πέντε (35) πλήρεις ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις μετά από κρίση σε περιοδικά που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων PubMed (33) και Embase (2) και περισσότερες από ογδόντα (80) ξενόγλωσσες περιλήψεις δημοσιευμένες σε Διεθνή Περιοδικά και εκδόσεις Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων. Επίσης περιλαμβάνει είκοσι (20) πλήρεις Ελληνικές δημοσιεύσεις και περισσότερες από ενενήντα (90) περιλήψεις δημοσιευμένες σε ελληνικά περιοδικά και εκδόσεις πρακτικών συνεδρίων.